Lịch kiểm tra từ ngày 30/6/2020 đến hết ngày 03/7/2020