Danh sách học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021 - 2022.