Thực hiện công văn số 186/ SGD&ĐT-GDMN ngày 23/2/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang V/V tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trong tình hình mới; Kế hoạch số 19/KH-SGDĐT ngày 16/2/202của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID -19  trong các cở sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, chiều ngày 26/2/2022 trường THCS Ngô Sĩ Liên đã tổ chức “Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới”.

       Thực hiện công văn số 186/ SGD&ĐT-GDMN ngày 23/2/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang V/V tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trong tình hình mới; Kế hoạch số 19/KH-SGDĐT ngày 16/2/202của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID -19  trong các cở sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, chiều ngày 26/2/2022 trường THCS Ngô Sĩ Liên đã tổ chức “Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới”.

       Nhà trường đã tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì cùng với sự tham dự của 100% cán bộ, giáo viên.Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đã triển khai nội dung các công văn: Công văn số 1048 - CV/TU  ngày 18/2/2022 của Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang V/v chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn 630/SYT-NVY ngày 23/2/2022 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Công điện số 235/CĐ-BYT ngày 21 tháng 2 của Bộ Y tế; Công văn số 456 CV/BCĐ ngày 23/2/2022 của Thành ủy Bắc Giang V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 796/BYT-MT ngày 21/2/2022 V/v hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; Công văn 606/SYT-NVY ngày 21/2/2022 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp PCD COVID-19 đối với F1; Công văn 626/SYT-NVY ngày 22/2/2022 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn cách ly y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F1); Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/2/2022 V/v cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần; Công văn số 181/ SGD&ĐT-GDMN ngày 23/2/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang V/v điều chỉnh một số nội dung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Kế hoạch số 19/KH-SGD của Sở GD&ĐTKế hoạch số 19/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang Kế hoạch Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19  trong các cở sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các đồng chí cán bộ, giáo viên nhà trường đã có nhiều ý kiến tập trung vào các biện pháp thích ứng linh loạt trước những diễn biến của dịch bệnh đảm bảo thực hiện mục tiêu kép đảm bảo chất lượng giáo dục và an toàn trong trường học.

   Buổi tập huấn tuyên truyền công tác phòng, chống dịch  trong tình hình mới của nhà trường sẽ giúp cho cán bộ, giáo viên  tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

 

Hoàng Thị Quyên