Tình hình dịch bệnh COVID  tại thành phố Bắc Giang hiện đang diễn biến phức tạp. Trường THCS Ngô Sĩ Liên có 3 học sinh F1 học ở ba lớp. Tổng số F2 là 161,trong đó có 35 giáo viên và 126 học sinh. Để thích ứng linh hoạt và an toàn theo Nghị định 182 của Chính phủ, nhà trường đã kịp thời chỉ đạo các hoạt động dạy và học.

BGH triển khai công tác dạy và học của nhà trường qua phần mềm zoom

Các cuộc họp khẩn của Chi bộ và Hội đồng nhà trường đều thống nhất cao dù khó khăn đến đâu vẫn phải thực hiện mục tiêu kép là thi đua dạy tốt, học tốt và phòng, chống dịch bệnh. Do nhà trường luôn có phương án dự phòng khi có dịch bệnh ở địa phương nên các hoạt động chuyển hướng của nhà trường khẩn trương, nhịp nhàng, hiệu quả. Hoạt động dạy và học vẫn diễn ra bình thường theo thời khoá biểu . Nhà trường kết hợp linh hoạt hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến. Học sinh khối 6,7,8 học trực tuyến. Riêng đối với học sinh khối 9, do không có trường hợp học sinh là F2 đặc biệt đây là khối cuối cấp nên các em đến trường học tập bình thường và thực hiện nghiêm túc 5K. Những giáo viên đang cách ly y tế dạy học trực tuyến theo thời khoá biểu.Tất cả các cán bộ, giáo viên không phải cách ly y tế đều đến trường làm việc vừa dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh đảm bảo 100% học sinh đủ điều kiện và tham gia học tập trực tuyến với tinh thần không có một học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Giáo viên chủ nhiệm luôn cập nhật thông tin về sức khoẻ và dịch bệnh liên quan đến học sinh để báo các kịp thời với nhà trường. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh vẫn được đề cao.

Cuộc chiến chống dịch bệnh vẫn còn gian nan nhưng với tinh thần thích ứng linh hoạt và an toàn, trường THCS Ngô Sĩ Liên vẫn đáp ứng mục tiêu chương trình, kế hoạch công tác của năm học.

-Hoàng Huyền Trang-