Vật lý là một môn khoa học thực nghiệm.Trong chương trình Vật lý THCS hầu như bài nào cũng có thí nghiệm. Từ các thí nghiệm học sinh hình thành khái niệm. Trong chương trình, chủ yếu là các thí nghiệm biểu diễn hình thành tri thức mới và một số thí nghiệm chứng minh. Thí nghiệm kiểm tra đóng vai trò khai thác sâu kiến thức biến kiến thức thành kỹ năng kỹ xảo vận dụng vào giải bài tập.. Do đó tôi thấy rằng một trong những giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Vật lý ở trường THCS thì giải pháp đổi mới trong việc thực hiện các thí nghiệm của từng bài học, làm đầy đủ, có chất lượng các thí nghiệm trên lớp là giải pháp được đặt lên hàng đầu. Giáo viên cần chú trọng việc sử dụng đồ dùng dạy học và dụng cụ thí nghiệm ở tất cả các tiết học và cần tạo điều kiện để các em học sinh được tự tay làm thí nghiệm, tự mình quan sát đo đạc và rút ra nhận xét, kết luận (tức là được trải nghiệm trong thực tế) các em học sinh học tập sẽ hứng thú hơn, phát huy được tính năng động sáng tạo của các em, kết quả học tập sẽ đạt cao hơn rất nhiều.

Về cơ bản việc sử dụng thí nghiệm vật lý ở trường THCS vẫn còn hạn chế, chưa phát huy hết tính độc lập sáng tạo của học sinh. Trong khi đó lượng kiến thức trong sách giáo khoa luôn luôn được bổ sung chỉnh lý cho kịp với sự phát triển của thời đại. Từ thực trạng trên dẫn đến chất lượng của môn học chưa tốt do đó cần đổi mới trong việc sử dụng thí nghiệm dạy học

1. Thực hiện chia nhóm cho học sinh học tập

2. Thiết kế bài dạy: lập kế hoạch hoàn thiện, phát triển kiến thức cho học sinh một cách phù hợp với nội dung SGK, phải biết kết hợp thí nghiệm với hệ thống câu hỏi dẫn dắt phù hợp tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp thu kiến thức.

3. Thực hiện chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học cho mỗi tiết học trước ngày dạy hai đến ba ngày, thực hiện làm thử chu đáo, tìm cách thay thế các đồ dùng chưa hợp lý có trong phòng thí nghiệm.

4. Thực hiện tự học hỏi thông qua tiếp thu các chuyên đề, qua tổ nhóm chuyên môn và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy là việc làm thường xuyên của giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên cũng giống như các hoạt động khác trong nhà trường nhân tố quyết định vẫn là đội ngũ giáo viên. Theo tôi người thầy phải có nhận thức đúng, yêu nghề, chăm chỉ có sự chuẩn bị kĩ (sau khi đã nghiên cứu kĩ bài dạy) các thí nghiệm phải được thầy chủ động tiến hành trước nhiều lần, với các phương thức khác nhau để chọn ra phương pháp hay nhất, học sinh dễ áp dụng khai thác được tốt kiến thức từ các thí nghiệm này, học sinh phải tự mình được làm các thí nghiệm, ngôn ngữ của thầy phải trong sáng, chính xác, trình bày ngắn gọn súc tích để học sinh tiếp thu bài nhanh. Trong mỗi bài học, ng­ười dạy cần nghiên cứu kĩ mục tiêu, nội dung SGK, sách bài tập... tìm hiểu sự tương ứng của nội dung kiến thức SGK và mục tiêu của bài học từ đó sắp xếp, bổ sung các phần tử kiến thức tổ chức các hoạt động dạy học... t­ương ứng cho phù hợp.Bên cạnh đó người thầy phải luôn tìm tòi, sáng tạo, học tập, lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp, rút ra kiến thức mang tính thực tiễn và vận dụng phương pháp tốt nhất cho mỗi bài dạy. Môn Vật lí là môn khoa học thực nghiệm rất gần với cuộc sống đó là thuận lợi nhưng để khai thác hết hiệu quả của từng tiết học theo tôi là một “nghệ thuật” và vô cùng khó

Bản thân tôi khi nghiên cứu và thực hiện đổi mới trong sử dụng các thí nghiệm vật lý  trong quá trình dạy học, kết quả thực hiện thấy học sinh hiểu sâu bài học, biết vận dụng bài học giải thích tốt các hiện tượng vật lý, yêu thích bộ môn hơn.

Giáo viên: Khổng Thị Hiện