Thực hiện quyền chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, tổ/nhóm chuyên môn  tổ Hóa - Sinh và giáo viên đã tham gia xây dựng chuyên đề dạy học của môn học mình giảng dạy.

Thông qua các chuyên đề đã xây dựng được thể hiện giáo viên đã bước đầu biết cách khắc phục những chỗ chồng chéo, chưa hợp lý để áp dụng thực chất hơn, có hiệu quả hơn các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, đồng thời lồng ghép giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng… trong các tiết dạy.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn.

Nhiều năm qua, công tác sinh hoạt chuyên môn ở trường THCS Ngô Sĩ Liên đã được tổ chức thực hiện và duy trì thường xuyên. Sinh hoạt chuyên môn không chỉ giúp mỗi giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân mà SHCM còn là môi trường để tình đồng nghiệp nảy nở và phát triển giữa tất cả giáo viên, giúp họ hỗ trợ lẫn nhau trong công tác; hình thành môi trường học tập tốt đẹp cũng như truyền thống, bản sắc văn hóa riêng của mỗi nhà trường. Để trường THCS Ngô Sĩ Liên trở thành “Trường học hạnh phúc” trong lòng thầy trò và cán bộ nhân viên nhà trường.

Tổ sinh hóa địa