Xuất phát từ mục tiêu “ Để nâng cao chất lượng dạy và học”, với đặc thù bộ môn sinh học là môn học thực nghiệm, nghiên cứu về các cơ thể sống, các quá trình sống và đặc biệt nó gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người. Do đó sinh học đã cung cấp cho con người những hiểu biết quan trọng về sự sống, trang bị cho con người những kiến thức cơ bản và tương đối hoàn chỉnh về thế giới động thực vật, từ đó con người đã vận dụng vào cuộc sống, đề ra các biện pháp vệ sinh, rèn luyện thân thể khoẻ mạnh, tạo điều kiện cho hoạt động học tập và lao động có năng suất và chất lượng. Vì vậy nắm bắt tốt các kiến thức sinh học sẽ góp phần nâng cao đời sống của con người.

      Cô giáo Phạm Thị Yến hướng dẫn các nhóm

 Tuy nhiên, chương trình sinh học 9 mang tính khái quát, trừu tượng khá cao ở cấp độ vi mô hoặc vĩ mô, cho nên trong một số trường hợp cần phải hướng dẫn học sinh lĩnh hội bằng tư duy trừu tượng như phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức lí thuyết đã học…, bằng cách dựa vào các thí nghiệm mô phỏng, các sơ đồ khái quát.

     Với bản thân tôi là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy bộ môn sinh học 9 cấp THCS, tôi nhận thấy nghiên cứu bài học có trọng tâm là nghiên cứu việc học thông qua từng chủ đề, bài học. Dùng để chỉ những hoạt động trọng tâm, cụ thể của giáo viên trong quá trình nghiên cứu bài học như  thiết kế và tiến hành bài học, quan sát, suy ngẫm và chia sẻ về thực tế việc của HS trong bài học đó để tìm hiểu HS như thế nào? Giáo viên cần phải làm gì để học sinh học tập thực sự có hiệu quả.

      Như vậy, nghiên cứu bài học là quá trình GV cùng nhau nghiên cứu, học hỏi từ thực tế. Hoạt động này có kế hoạch, thực hiện thường xuyên, thông qua những bài học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ gắn với đảm bảo cơ hội học tập và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học của từng học sinh. Và dạy học theo hướng nghiên cứu bài học thông qua tiết dạy minh họa với bài 29: “ Bệnh và tật di truyền ở người”

     Hoạt động chuẩn bị cho một giờ dạy học đối với GV thường được thể hiện qua việc chuẩn bị giáo án. Đây là hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học cho một bài học cụ thể, thể hiện mối quan hệ tương tác giữa GV và HS, giữa HS với HS nhằm đạt được những mục tiêu của bài học. Chính vì thế, hoạt động chuẩn bị cho một giờ học có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng, quyết định nhiều tới chất lượng và hiệu quả giờ dạy học. Và thông qua hoạt động làm việc theo nhóm giáo viên có thể khơi dậy và khai thác khả năng học tập tích cực chủ động ở học sinh, học sinh tự bộc lộ mình, tự học tập lẫn nhau, tự chiếm lĩnh kiến thức mới.

    Qua tiết dạy có thể nhận thấy rằng, việc dạy học theo hướng nghiên cứu bài học là một giải pháp tốt để nâng cao chất lượng dạy và học hiện nay. Tiết học thông qua cách làm việc chung theo nhóm đã giúp học sinh có nhiều cơ hội để phát biểu, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau, tạo cơ hội cho học sinh nhút nhát, học sinh yếu vào hoạt động học tập, phát huy được khả năng làm việc độc lập của học sinh. Học sinh làm việc theo nhóm phát huy được kỹ năng giao tiếp như lắng nghe ý kiến của người khác, biết trình bày ý kiến của mình, biết thương lượng và thỏa hiệp, giúp đỡ lẫn nhau, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa các học sinh để cùng nhau tiến bộ trong học tập.

 Hình ảnh học sinh tham gia hoạt động nhóm trong tiết dạy.

 

Giáo viên: Phạm Thị Yến