Liên đội trường THCS Ngô Sĩ Liên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu năm học 2018 – 2019.

Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 của Hội đồng Đội thành phố Bắc Giang;Liên đội trường THCS Ngô Sĩ Liên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu năm học 2018 – 2019. Qua chương trình bồi dưỡng, tập huấn giúp ban chỉ huy thực hiện tốt nhiệm vụ tự quản của mình trong hoạt động đội và đặc biệt là phần kỹ năng về nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh như các động tác nghi thức cơ bản, tư thế chỉ huy tập hợp các đội hình, cự ly chuẩn…

Video hình ảnh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu