Chiều ngày 23/10/2017, Liên Đội trường THCS Ngô Sĩ Liên đã tổ chức thành công Đại hội Liên Đội nhiệm kỳ 2017 -2018. Đại hội đã nhất trí cao với bản Báo cáo tổng kết công tác Đội nhiệm kỳ 2016 - 2017 và bản Phương hướng công tác Đội nhiệm kỳ 2017 - 2018, đồng thời Đại hội đã bầu ra BCH Liên Đội gồm 15 bạn

Đại hội đã nhất trí cao với bản Báo cáo tổng kết công tác Đội nhiệm kỳ 2016 - 2017 và bản Phương hướng công tác Đội nhiệm kỳ 2017 - 2018, Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, và sự nhất trí cao, sau hơn 2 giờ làm việc, Đại hội đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra được 15 trong số 17 bạn vào Ban chỉ huy liên đội nhiệm kì mới.

Cùng với sự cố vấn của cô Tổng phụ trách, Đại hội đã quyết định bầu bạn:

Bạn Lương Thuỳ Dương - 6A6 : Liên Đội trưởng
Bạn Trần Thu Trang - 9a1: Liên Đội phó
Bạn Nguyễn Tiến Mạnh - 7A1:Liên Đội phó

Mong rằng, trong năm học 2017-2018, Ban chỉ huy Liên đội mới sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, tạo được cảm hứng, động lực cho các bạn đội viên trong các phong trào của đội, của ngành; nhiệt tình, trách nhiệm và công tâm xứng đáng với niềm tin yêu và  sự kì vọng của thầy cô và các bạn đội viên trong nhà trường.

vanphuongbg@gmail.com