Lịch tập trung học sinh năm học 2018 – 2019

THÔNG BÁO

V/v lịch tập trung học sinh năm học 2019 – 2020

 

Trường THCS Ngô Sĩ Liên xin thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh lịch tập trung năm học 2019 – 2020 như sau:

-  Thứ năm ngày 15/08/2019: Học sinh lớp 6 mới và các lớp 7, 8, 9 tập trung tại trường (Từ 7g30' đến 8g30').

-  Thứ hai ngày 19/08/2019: Học sinh tựu trường từ 7h30'.