Trân trọng gửi thầy cô Tài liệu tập huấn chương trình SGK mới lớp 6 - Bộ kết nối tri thức.

Tài liệu môn Công nghệ: TLTH Cong nghe 6_ruot (9_4_2021)_KNTT.pdf

Tài liêu môn Giáo dục công dân: TLTH Giao duc cong dan lop 6_ruot (9_4_2021)_KNTT.pdf

Tài liêu môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp: TLTH Hoat dong trai nghiem huong nghiep 6_ruot (9_4_2021)_KNTT.pdf

Tài liêu môn Khoa học tự nhiên: TLTH Khoa hoc tu nhien 6_ruot (10_4_2021)_KNTT.pdf

Tài liêu môn Lịch sử và Địa lí: TLTH Lich su va Dia li lop 6_ruot (9_4_2021)_KNTT.pdf

Tài liêu môn Mĩ thuật: TLTH Mi thuat lop 6_ruot (9_4_2021)_KNTT.pdf

Tài liêu môn Ngữ văn: TLTH Ngu van 6_ruot (9_4_2021)_KNTT.pdf

Tài liêu môn Tin học: TLTH Tin hoc 6_ruot (9_4_2021)_KNTT.pdf

Tài liêu môn Toán: TLTH Toan 6_ruot (9_4_2021)_KNTT.pdf

Tài liêu môn Âm nhạc: TLTHGV mon Am nhac 6 - Ruot.pdf

Tài liêu môn GDTC: TLTHGV mon GDTC 6 - Ruot.pdf

Tài liêu môn Tiếng Anh: TLTHGV Tieng Anh 6 - Ruot.pdf