Rèn kỹ năng sống là một trong những chương trình không thể thiếu và xuyết suốt toàn bộ năm học 2021 – 2022 của Liên đội trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Sáng ngày 20/9/2021, Liên đội trường THCS Ngô Sĩ Liên tiếp tục chương trình rèn kỹ năng sống với chủ đề “Lời chào – Xin lỗi – Cảm ơn”.

Đây là một trong những nội dung được đưa vào đầu tiên của chương trình ngoại khóa, giúp các bạn học sinh hiểu và thực hiện tốt các giao tiếp cơ bản trong trường học cũng như trong cuộc sống, đó là cách thể hiện lời chào, lời xin lỗi và lời cảm ơn.

Thông qua các clip, video về ý nghĩa của lời chào – xin lỗi – cảm ơn, các video tình huống xảy ra trong trường học, các bạn học sinh dễ dàng hiểu được nội dung bài học và áp dụng rất tốt để giải quyết các tình huống của bản thân trong thực tế.

Buổi ngoại khóa đã góp phần xây dựng một môi trường học thân thiện, yêu thương, đoàn kết và hạnh phúc.

-Hoàng Huyền Trang-