Nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Chiều ngày 17/12/2019, Liên đội trường THCS Ngô Sĩ Liên tổ chức chương trình “Hành trình đến địa chỉ đỏ” cho các bạn học sinh khối 6 với chủ đề “Tìm hiểu về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc”.

Học sinh khối 6 tham gia chương trình

Địa điểm của chuyến hành trình là Bảo tàng tỉnh Bắc Giang nơi lưu giữ rất nhiều những hình ảnh tư liệu, hiện vật... về hai cuộc kháng chiến. Dưới sự giới thiệu, thuyết minh của các cô hướng dẫn viên của bảo tàng, các bạn học sinh càng hiểu sâu sắc hơn những khó khăn gian khổ của cha ông ta đã không tiếc máu xương để bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là hình ảnh cao đẹp của anh bộ đội cụ Hồ.


Học sinh tham quan bảo tàng tỉnh Bắc Giang

Chuyến đi cũng góp phần hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước cũng như lòng tự hào dân tộc trong lòng mỗi bạn học sinh, từ đó thấy được trách nhiệm của thế hệ trẻ trước công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Huyền trang - Tổng phụ trách đội