Lịch Sử Phát Triển

 

Những địa danh, địa điểm đã ở của trường cấp 2 Ngô Sĩ Liên

 

      1. 1946: Tại phủ Lạng Thương

      2. 1946 – 1948: Học tại Đình Hồng Kiều xã Việt Ngọc – Yên Thế cũ ( nay xã Việt Ngọc thuộc huyện Tân Yên).

      3. 1948 – 1950: Học tại Tiên Lục xã Đào Quán – huyện Lạng Giang.

      4. 1950 – 1954: Trường chia 2 nơi Làng Luộc Hạ, Làng Hả, xã Tân Trung – Yên Thế cũ. – Làng Lan, Làng Thễ, xã Lan Giới – Yên Thế cũ (nay thuộc Huyện Tân Yên).

      5. 1954 – 1959: Tại Thị xã Bắc Giang ( Địa điểm trường cấp 3 hiện nay)

      6. 1959 – 1965: Tách riêng cấp 2, cấp 3. Cơ sở vật chất vẫn chung: Cấp 3 học sáng, cấp 2 học chiều

      7. 1965 – 1967: Sơ tán về Dĩnh Kế – Lạng Giang cũ ( nay TP Bắc Giang)

      8. 1967 – 1972: Học chung với cơ sở vật chất trường cấp 3 Ngô Sĩ Liên Sáng cấp 3 học; Chiều cấp 2 học

      9. 1972 – 1973: Sơ tán Quảng Phúc xã Song Mai – Việt Yên cũ ( Nay TP Bắc Giang)

      10. 1973 – nay: Thị xã Bắc Giang (TP Bắc Giang) – địa điểm hiện nay.